Technologia Cloud Networking oferuje ten sam zestaw korzyści co wszystkie usługi dostępne w chmurze – prostotę, zmniejszone koszty i szybsze wdrażanie. Chcesz poznać cechy wyróżniające prawdziwe rozwiązania z zakresu Cloud Networking, przeczytaj nasze informacje.

Prostota i efektywność

Niepodważalnie największą korzyścią wynikającą z wyboru technologii Extreme Cloud Networking jest jej prostota osiągana przez możliwość centralnego zarządzania ujednoliconymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Niemniej jednak, można zidentyfikować dodatkowe elementy, które zwiększają możliwości rozwiązań Extreme Cloud na tym polu i poprawiają efektywność operacyjną.

Czytaj dalej...

 • Scentralizowane zarządzanie siecią

W procesie wdrożenia, technologia Cloud Networking pozwala na scentralizowane konfigurowanie i wprowadzanie nowych polityk i urządzeń, w ramach całej sieci lub wybranych jej częściach. Jest to znaczne uproszczenie całego procesu, bowiem urządzenia sieciowe wystarczy tylko podłączyć fizycznie do sieci, a następnie każde automatycznie wykryje, pobierze i zainstaluje odpowiednią konfigurację.

Po wdrożeniu, administratorzy sieci mogą łatwo monitorować i aktualizować sieć oraz rozwiązywać związane z nią problemy. Zadania związane z rozwiązywaniem problemów są w szczególności uproszczone dzięki możliwości diagnozowania problemów dla centralnych i zdalnych lokalizacji przy pomocy narzędzi, takich jak historyczne stany sieci czy SSH do logowania do konsoli zdalnego urządzenia z dowolnej lokalizacji – dla zaawansowanej diagnostyki poprzez interfejs CLI. Kolejną zaletą jest możliwość przechowywania przechwyconych pakietów w chmurze, zamiast utrzymywania ich lokalnie.

Podsumowując, scentralizowane zarządzanie siecią istotnie zmniejsza potrzebę stosowania lokalnych interwencji przez IT. Dodatkowo, ponieważ konsola zarządzania jest dostępna w chmurze, administratorzy mogą się z nią łączyć z dowolnego miejsca na świecie.

 • Ujednolicone zarządzanie

W sieciach stosowanych jest wiele różnych urządzeń dla zapewniania łączności klientom. Są to punkty dostępowe i przełączniki w sieciach LAN oraz routery zapewniające komunikację z WAN. Razem zapewniają one scentralizowane zarzadzanie i bezpieczny dostęp do sieci, a także spójne polityki dostępu, od centrali po zdalne lokalizacje i telepracowników.

Technologia Cloud pozwala zarządzać sieciami LAN i WAN z poziomu jednego scentralizowanego interfejsu i realizować w ten sposób zadania związane z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwiązywaniem problemów. W ten sposób eliminowana jest potrzeba stosowania różnych systemów do zarządzania.

Jest to osiągane dzięki zastosowaniu ujednoliconej platformy zarządzania, oferującej spójny zestaw narzędzi i funkcji – takich jak szablony konfiguracji dla urządzeń ułatwiające konfigurację wielu urządzeń jednocześnie, czy możliwość zdalnego przesyłania i instalowania konfiguracji i aktualizacji, a także narzędzi do rozwiązywania problemów obsługujących wszystkie kategorie urządzeń.

 • Automatyczne aktualizacje

Cloud Networking mogą również zarządzać procesem rozszerzania funkcji zarządzania i firmware urządzeń sieciowych. W ten sposób klienci zawsze korzystają z najnowszych dostępnych funkcji, bez potrzeby angażowania lokalnych zasobów do przeprowadzenia aktualizacji – tak jak w modelu SaaS. Ponieważ rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, dostawcy rozwiązań starają się na nim wyróżnić poprzez oferowanie dodatkowych wartości i funkcjonalności do nowych rozwiązań Wi-Fi, przełączników i routerów. W rezultacie, realizacja procesu aktualizacji w starszym modelu lokalnym może być bardzo wymagająca dla działu IT i opóźniać dostępność nowych funkcji dla użytkowników.

 • Wielowarstwowe zarządzanie i obsługa wielu podmiotów

Duże organizacje, w szczególności korporacje, często mają potrzebę efektywnego zarządzania wieloma powiązanymi firmami lub lokalizacjami. Technologia Cloud Networking pozwala na oddzielne wdrażanie takich lokalizacji, z odrębnymi sieciami, politykami, urządzeniami itp., a następnie zarządzanie nimi jednocześnie z jednego głównego konta, dostępnego z dowolnego miejsca.

 • Analizy porównawcze wydajności sieci

Rozbudowane rozwiązania Cloud Networking mogą wykorzystywać anonimową pulę danych sieciowych, aby umożliwić administratorom porównywanie wydajności ich sieci ze średnią dla innych wdrożeń. Analizy porównawcze przynoszą szereg korzyści, w tym możliwość aktywnego rozwiązywania problemów zanim staną się one widoczne dla użytkowników końcowych oraz pozwalają dostosowywać konfiguracje urządzeń lub dodawać punkty dostępowe, aby ograniczać opóźnienie i ograniczenia zasięgu.

 • Zwiększona inteligencja sieci

Zarządzanie w środowisku Cloud wspierane przez sztuczną inteligencję (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) to kluczowe komponenty procesów wspomagania decyzji w działach IT, w przyszłości. Zastosowanie technologii AI/ML w ramach rozwiązań Cloud Networking oznacza, że sieci stają się coraz bardziej inteligentne i mogą koncentrować się na definiowaniu typowych zachowań, co pozwala zmniejszyć obciążenie sieci i zwiększyć jej wydajność.

Przykładowo, administratorzy muszą tylko realizować najprostsze zadania konfiguracyjne, a następnie technologie AI/ML mogą samodzielnie optymalizować działanie sieci. Nawet biorąc pod uwagę stopień złożoności rozwiązań BYOD i IoT, sieć wspierana przez technologie AI/ML z łatwością zidentyfikuje takie urządzenia w oparciu o sygnatury i analizę zachowań, a następnie przypisze odpowiednie profile użytkownika lub ograniczenia bezpieczeństwa. Dostępna jest także możliwość samonaprawy, dzięki czemu problemy są rozwiązywane zanim mogłyby być rozpropagowane w sieci.

Elastyczność

Jedną z największych zalet technologii Extreme Cloud jest elastyczność – możliwość bezproblemowego skalowania rozwiązania, wraz ze zmieniającymi się potrzebami. W przypadku technologii Cloud Networking, pojedyncza, wspólna platforma jest kluczem do zapewnienia skalowalności w sieciach dowolnych rozmiarów – przy jednoczesnym wsparciu dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę.

Czytaj dalej...

Tym samym, niezależnie od tego, czy organizacja wybrała rozwiązanie chmury prywatnej czy publicznej, właściwa platforma ma kluczowe znaczenia dla planowania, rozwoju i rozbudowy sieci Extreme Cloud Networking.

 • Skalowalność – w górę i w dół

Sieci skalują się w dwóch wymiarach. Po pierwsze, w zakresie rozmiaru sieci, pozwalając klientom na bezproblemową rozbudowę ich sieci o dowolną liczbę urządzeń. Po drugie, w wymiarze funkcjonalnym. Skalowalna funkcjonalność pozwala klientom dodawać kolejne funkcje, a nawet poszerzać możliwości posiadanego rozwiązania, bez wpływu na dotychczasową sieć oraz istniejące konfiguracje i polityki.

 • Bezproblemowa rozbudowa sieci

Możliwość szybkiego zwiększania pojemności sieci to ogromna zaleta technologii Cloud Networking. Zamiast zakupu nowych urządzeń i oprogramowania sieciowego, technologia Cloud Networking pozwala w kilka minut zwiększyć pojemność sieci.

Organizacje mogą zwiększać pojemność sieci przyrostowo, w różnym zakresie – o kilka urządzeń lub uruchamiając całe nowe lokalizacje korporacyjne. Niektóre platformy Cloud Networking mogą skalować się do obsługi milionów urządzeń, a więc pojemność nigdy nie jest problemem.

W przypadku tradycyjnych rozwiązań lokalnych często występuje ograniczenie do kilku tysięcy urządzeń, wzrost powyżej tej wartości wymaga zastosowania dodatkowych instancji zarządzania. W rezultacie konieczne jest wówczas obsługiwanie różnych części sieci, w ramach różnych instancji zarządzania.

 • Łatwe dodawanie nowych funkcjonalności

Równie istotna jak rozbudowa sieci, jest możliwość bezproblemowego dodawania nowych usług i funkcji zarządzania, takich jak usługi uwierzytelniania lub API, bez obaw o wpływ na posiadaną infrastrukturę (np. konieczność zakupu nowego sprzętu lub platform oprogramowania) i konieczność szkolenia pracowników w zakresie nowych usług i aplikacji. Innymi słowy, infrastruktura cloud pozwala klientom skalować sieć w dostosowaniu do ich potrzeb i istotnie upraszcza zadania związane z rozbudową sieci.

 • Jedno portfolio urządzeń sieciowych

Kolejną nieodłączną zaletą pojedynczej platformy sieciowej jest to, że niezależnie od rozmiaru sieci, rozwiązania czy modelu wdrożenia, wykorzystuje ona ten same zestawy urządzeń sieciowych – punkty dostępowe, przełączniki i routery. Podczas gdy sieć się rozrasta i ewoluuje, klienci mogą nadal pracować z tym samym sprzętem i nie muszą się martwić o konieczność wymiany całej infrastruktury.

 • Różne opcje wdrożenia

Różni klienci mają różne wymagania organizacyjne. Choć obecnie wielu klientów wybiera wdrożenia chmur publicznych dzięki ich niepodważalnym zaletom, nadal są klienci decydujący się na wdrożenia lokalne ze względu na wymagania organizacyjne lub prawne. Przy zastosowaniu jednej platformy Cloud Networking, zestaw funkcjonalności jest spójny dla wszystkich modeli wdrożenia a klienci mogą wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełnia ich potrzeby, bez stosowania kompromisów na polu dostępnych funkcjonalności.

Efektywność kosztowa

Usługi oferowane przez dostawców rozwiązań typu Cloud są dość tanie, mimo konieczności opłacania abonamentu, unikamy bowiem kosztów stałych, takich jak zużycie energii elektrycznej czy powierzchni serwerowej. Migracja do technologii Extreme Cloud może istotnie zmniejszyć koszty wdrożenia i obsługi sieci, w porównaniu do rozwiązań lokalnych. Organizacje będą mogły uzyskać oszczędności kosztów w kilku obszarach.

Czytaj dalej...

 • Wydatki kapitałowe na redundantny sprzęt i oprogramowanie do zarządzania siecią i na scentralizowane kontrolery sprzętowe.
 • Powiązane wydatki personalne (pensje, premie, szkolenia) związane z zarządzaniem siecią, wraz z ewentualną koniecznością zatrudnienia kolejnych pracowników, w związku z rozbudową sieci.
 • Bieżące wydatki operacyjne na lokalnie realizowane zadania związane z wdrażaniem zdalnych lokalizacji i rozwiązywaniem związanych z nimi problemów, ze względu na korzyści wynikające ze scentralizowanego zarządzania.

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter