Platforma Cloud czwartej generacji

Rozwiązanie CloudIQ Extreme Networks zostało opracowane od podstaw jako wysoce wydajna, elastyczna i odporna architektura. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak reaktywne przetwarzanie strumieniowe, indeksowane mechanizmy wyszukiwania, od wiodących na rynku dostawców, realizując w pełni sklastrowaną platformę infrastrukturalną, w której zadania są odpowiednio rozdystrybuowane.

W rezultacie, Extreme Networks Cloud zapewnia naszym klientom niezrównany poziom wydajności, szybkości i elastyczności – dla realizacji ich potrzeb związanych z zarządzaniem dostępem do sieci oraz analityką.

Inteligentne zarządzanie zasobami

Elastyczność oferowana przez rozwiązanie Cloud Extreme Networks tworzy nowe poziomy skalowalności i obsługi usług dostępu do sieci. Dzięki wykorzystaniu przetwarzania klastrowego, infrastruktura sieci może być niezależnie dostosowywana do potrzeb, w zależności od zmieniającego się obciążenia i dystrybucji zadań. Możliwe jest optymalizowanie konfiguracji poprzez monitorowanie operacji i uczenie się szablonów wykorzystania systemu.

Przykładowo, system NMS (Network Management System) ExtremeCloud IQ od Extreme Networks wykorzystuje najnowsze techniki indeksowania i cachowania dla realizacji szybkiego dostępu do zbiorów danych. W ten sposób administratorzy mogą szybciej pobierać niezbędne dane i wykonywać zadania operacyjne. Zapewniona jest również wysoka responsywność interfejsu użytkownika, w porównaniu do starszych systemów zarządzania środowiskami cloud.

Bezpieczne zarządzanie siecią czwartej generacji oparte na chmurze.
Kontrola dostępu i informacje biznesowe

SIEĆ BEZ WYSIŁKU

Projektujemy nasze rozwiązania mając na celu usprawnienie operacji sieciowych i przyspieszenie ich działania. Dzięki uczeniu maszynowemu oraz algorytmom sztucznej inteligencji nasza chmura tworzy środowisko sieciowe, które dba o Ciebie, a nie na odwrót.

ELASTYCZNOŚĆ WDROŻENIA

Skalując i przechodząc z poziomu jednego urządzenia do milionów, w różnych chmurach publicznych, chmurach prywatnych i lokalnych platformach, dostosowujemy nasze rozwiązania do potrzeb w zakresie łączności i potrzeb naszych klientów.

OPARTE O DOŚWIADCZENIA

Zaprojektowany do przetwarzania i wizualizacji znaczących ilości danych, pomagający skorelować dziesiątki tysięcy naszych klientów z dziesiątkami milionów ich danych, aby rozwijać operacje IT i biznesowe oraz doświadczenie klienta

Sieć zarządzana w chmurze dla oferty
sieci przewodowych/bezprzewodowych Extreme

Rozwiązania Extreme Cloud Managed Network zapewniają również monitoring i zarządzanie przełącznikami oraz punktami dostępowymi firmy Extreme Networks, dzięki usługom, takim jak:

 • Monitorowanie i diagnostyka urządzeń, statystyki i stusy portów, informacje o podłączonych klientach, alarmy, dostęp SSH i nie tylko.
 • Pulpity wyświetlające stan urządzeń, które pozwalają podjąć właściwą decyzję na podstawie danych w czasie rzeczywistym lub danych historycznych.
 • Intuicyjna konfiguracja z narzędziami do zarządzania, które pomagają uprościć konfigurację i zoptymalizować wydajność sprzętu.

Zapisz się do naszego newslettera!

Newsletter

Topologia chmury

Publiczna, prywatna, lokalna

Extreme Networks oferuje najszerszą gamę możliwości wdrożenia technologii Cloud Networking dla potrzeb zarządzania siecią dostępową: chmura publiczna – chmura prywatna – wdrożenia lokalne.

Chmura publiczna

Infrastruktura chmury publicznej oferowana przez Extreme Networks zawiera dwa podstawowe elementy: globalne centrum danych (GDC – Global Data Center) oraz regionalnych centrów danych (RDC). GDC realizuje zadania związane z ogólnym zarządzaniem infrastrukturą cloud Extreme Networks, takie jak zarządzania kontami administratorów i klientów, dystrybucja oprogramowania. Natomiast RDC odpowiadają za wszystkie zadania związane z zarządzaniem sieciami klientów, dla przypisanego zestawu klienckich sieci komputerowych.

Chmura prywatna

Regionalne centra danych RDC w chmurze prywatnej zapewniają te same korzyści i funkcjonalności jak w rozwiązaniu chmury publicznej Extreme Networks, ale mogą być zlokalizowane w ramach dedykowanej infrastruktury danego partnera lub klienta. Jest to idealne rozwiązanie dla dostawców usług zarządzanych (MSP) lub przedsiębiorstw posiadających więcej niż 5 tysięcy punktów dostępowych, przełączników i routerów, które chcą korzystać ze skalowalności i elastyczności środowisk cloud, a jednocześnie potrzebują dodatkowej kontroli nad tymi środowiskami, utrzymując je w ramach zarezerwowanych zasobów.

Chmura lokalna

Rozwiązanie lokalne typu on-premise jest przeznaczone dla klientów, którzy chcą wdrożyć tą technologię w swoim własnym środowisku sieciowym, ale nie chcą stosować w pełni prywatnego rozwiązania cloud. Prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem Extreme Network w celu uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie i dopasowania rozwiązania, które będzie najlepsze dla danego środowiska sieciowego.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Extreme Networks stosuje wiodące w branży praktyki i technologie w celu zabezpieczenia naszej infrastruktury sieciowej w chmurze.

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych, zarządzania i zgodności, platforma chmurowa ExtremeCloud IQ firmy Extreme Networks jest zgodna z normą ISO/IEC 27017 i posiada certyfikat DQS zgodny z ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27701 wydany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Czytaj dalej...

Extreme Networks poważnie traktuje dostępnośś, integralność i poufność informacji naszych klientów. Extreme Networks jest pierwszym dużym dostawcą sieci zarządzanych w chmurze, uznanym przez światowy standard za zaangażowanie w najlepsze praktyki i kontrole systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Usługi chmurowe Extreme Networks są hostowane w centrach danych Amazon AWS (Amazon Web Services), Google i Microsoft, wykorzystując możliwości zabezpieczeń i zgodności AWS, Google i Microsoft w warstwie centrum danych. Extreme Networks podejmuje dodatkowe środki w celu zabezpieczenia naszych aplikacji w chmurze, w tym:

 • Zapory sieciowe do kontroli i ochrony ruchu przychodzącego i wychodzącego
 • Wykrywanie zagrożeń z ciągłym monitorowaniem złośliwego i nieautoryzowanego zachowania, w tym nieautoryzowanego dostępu do systemu i ataków brute-force
 • Zapobieganie atakom DDoS i kontrola przepływu za pomocą wiodących w branży narzędzi
 • Instalacja wszystkich aktualizacji i poprawek ExtremeCloud IQ z ciągłym skanowaniem podatności i penetracją pod kątem luk w aplikacjach, aby zapobiec wszelkim problemom przed faktycznym wdrożeniem w środowisku produkcyjnym
 • Standardowe w branży procesy utwardzania systemu operacyjnego do wdrożenia serwera produkcyjnego
 • Codzienne kopie zapasowe danych z sieci produkcyjnej oraz przechowywanie kopii zapasowych w stanie zaszyfrowanym
 • Zabezpieczenie dostępu do podstawowej infrastruktury obliczeniowej dzięki funkcjom takim jak VPC, NAT, szyfrowanie TLS, narzędzia do raportowania i zautomatyzowana ochrona hasłem
 • Ścisłe ograniczenie dostępu do infrastruktury chmury do niewielkiej liczby wyznaczonych inżynierów Extreme Networks DevOps
 • Monitorowanie i śledzenie działań personelu DevOps w środowiskach chmurowych za pomocą ścieżki audytu serwera/aplikacji.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, nasze rozwiązanie sieciowe w chmurze szyfruje również ruch danych podczas przesyłania między lokalizacją klienta a RDC (regionalnym centrum danych) zawierającym instancję ExtremeCloud IQ Public Cloud klienta. RDC nie gromadzą ani nie przechowują żadnych danych o ruchu generowanym w sieciach klientów.

Gdzie w chmurze są moje dane?

Chmura publiczna Extreme Networks spełnia wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych, dzięki czemu klienci są przypisywani do geograficznie lokalnego centrum danych. Dane statystyczne klienta nigdy nie opuszczają przypisanego centrum danych.

Extreme Networks podejmuje kompleksowe środki w celu zabezpieczenia dowolnych danych w chmurze, w tym:

Zabezpieczanie danych w Globalnym Centrum Danych (GDC) i Regionalnych Centrach Danych (RDC), w tym za pomocą środków zapobiegania zagrożeniom, zapory ogniowej i testów penetracyjnych.

Ścisłe ograniczenie dostępu do naszej infrastruktury chmurowej do niewielkiej liczby wyznaczonych inżynierów Extreme Networks DevOps.

Ochrona przechowywania danych w chmurze Extreme Networks poprzez szyfrowanie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie chmury Extreme Networks znajdują się tutaj.