Prosta możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla krytycznych urządzeń w organizacji

  • Łatwe zabezpieczanie i monitorowanie urządzeń IoT
  • Możliwość zastosowania w sieciach wykorzystujących technologie innych producentów
  • Intuicyjny interfejs użytkownika, przyjazny dla nietechnicznego personelu

Zabezpieczanie krytycznych urządzeń IoT w organizacji

Przypisuje i egzekwuje profile urządzeń, kontroluje dostęp urządzeń IoT do sieci. Izoluje urządzenia IoT w strefach bezpieczeństwa.

Strefy bezpieczeństwa w dużej skali

Współpracuje z Fabric Connect, tworząc strefy bezpieczeństwa, które mogą być szybko i łatwo wdrożone na brzegu sieci. Współpracuje z sieciami innych dostawców technologii, pozwala izolować grupy urządzeń w ramach tuneli IPSec.

Prosty interfejs użytkownika

Nietechniczny personel może wprowadzać do sieci nowe urządzenia, monitorować je, śledzić i przenosić, bez jakiegokolwiek udziału ze strony działu IT.

Tradycyjne rozwiązania bezpieczeństwa dla IoT

Skomplikowane w implementacji i obsłudze
Brak scentralizowanej bazy urządzeń
Brak możliwości tworzenia odizolowanych stref bezpieczeństwa
Wymaga dużego zaangażowania ze strony IT

Extreme Defender for IoT

Łatwe we wdrożeniu i obsłudze
Scentralizowana baza danych urządzeń
Strefy bezpieczeństwa w dużej skali
Możliwość obsługi przez nietechniczny personel