Państwa dane są dla nas bardzo ważne dlatego dopełniamy wszelkich starań by zapewnić ich przetwarzanie zgodne z prawem i najwyższymi standardami. Przekazywanie Państwu informacji na temat organizowanych wydarzeń, szkoleń czy aktualnych promocjach i nowych produktach wymaga wyrażenia przez Państwa zgody.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Państwa o prawach jakie Państwu przysługują oraz o tym w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe.
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest ”VERSIM” S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10, 60-476 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000396258, REGON: 30007487400000, NIP: 7792261859 (dalej jako: „ADO”).
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest: Bogdan Szymczak, e-mail: rodo@versim.pl .
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu realizacji umowy.
4. Jeżeli wyrażą Państwo osobną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzanie danych dotyczyć będzie także celów marketingowych. Ponadto na podany adres e-mailowy ADO może przesyłać oferty handlowe bądź przedstawić je przez telefon przy użyciu wskazanego numeru telefonu, jeżeli udzielona zostanie stosowna zgoda.
5. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane w celach wykonania umowy przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń.
7. Dane osobowe udostępnione na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku zawierania umowy, podanie danych osobowych w umowie jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia.

Zapisz się

    * pole niewymagane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu przez ”VERSIM” S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000396258: